ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: МАКСТИЛ
Адреса: 16-та Македонска Бригада бр.18
Град: Скопје
Општина: Гази Баба
Телефон: + 389 2 3287 023
Факс: + 389 2 3287 076
Веб адреса: www.makstil.com.mk
Директор: Иван Бановски
Дејност: Леење на челик
Код: 24.52
Дејност NACE: Производство на топловалани дебели лимови (дебелина од 6мм до 150 мм и ширина од 1000мм до 3050 мм). Континуиранолеани слабови.
Капитал: Странски
Сопственост: Приватна
Големина: Голема