ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ИМПЕРИАЛ ТОБАКО ТКС
Адреса: 11-ти Октомври 125
Град: Скопје
Општина: Центар
Телефон: +389(0)2 3204 505; 3204 519
Факс: +389(0)2 3237 638
Веб адреса: www.imperial-tobacco.com
Директор: Кирил Величковски
Дејност: Производство на тутунски производи
Код: 12
Дејност NACE:
Капитал: Мешовит
Сопственост: Приватна
Големина: Голема