ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ГРАНИТ
Адреса: Димитрија Чуповски 8
Град: Скопје
Општина: Центар
Телефон: ++389(0)2 3218 703
Факс: ++389(0)2 3217 976
Веб адреса: www.granit.com.mk
Директор: Зоран Милковски
Дејност: Уривање и подготовка на градилиште
Код: 43.1
Дејност NACE: Изведување на сите видови објекти, посебно од нискоградбата
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Голема