ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: РАДЕ КОНЧАР ТЕП
Адреса: 3-та Македонска бригада 52
Град: Скопје
Општина: Аеродром
Телефон: +389-2-2463-481, +389-2-2402-482
Факс: +389-2-2462-420
Веб адреса: www.koncar.com.mk
Директор: Горан Антевски
Дејност: Производство на електромотори, генератори, трансформатори и уреди за дистрибуција и контрола на електрична енергија
Код: 27.1
Дејност NACE: Производство на трансформатори и електрични постројки,електрични ормани ормани и метална галантерија Произведува: • дистрибутивни маслени трансформатори до 1000 kVA • индустриски и дистрибутивни трафостаници • СН и НН склопни блокови • командни табли • приклучни и мерно-разводни метални ормари за разни амени • стартери за мотори
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Средна