ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: РАДЕ КОНЧАР СЕРВИС И ПОПРАВКИ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Адреса: Бул.Трета Македонска Бригада 52
Град: Скопје
Општина: Аеродром
Телефон: ++389(0)2 2462 420 070 205 522 071 333 929
Факс: ++389(0)2 2461 660
Веб адреса: www.koncar.com.mk
Директор: Владанка Трајковска
Дејност: Производство на електромотори, генератори, трансформатори и уреди за дистрибуција и контрола на електрична енергија
Код: 27.1
Дејност NACE: Сервисирање на трансформатои електромотори, производство на трансформатори поправка на електрични постројки Сервисирање и поправки на: • сите видови трансформатори • електро мотори и генератори • агрегати • намотки
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Средна