ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ПЕКАБЕСКО
Адреса: у. 10 бр.44, с.Кадино Илинден
Град: Скопје
Општина: Илинден
Телефон: +389 2 2656 565, 2656-608
Факс: +389 2 2650 569
Веб адреса: www.pekabesko.com.mk
Директор: Слободан Кутревски
Дејност: Трговија на големо со месо и производи од месо
Код: 46.32
Дејност NACE: Во 1991 година ПКБ-Скопје станува една од првите целосно приватизирани компании во Македонија. Основната дејност на компанијата е производство на сувомесни производи и дистрибуција на храна и цигари. Во 1998 година започна со производство на сувомеснати производи под брендот Пекабеско. Денес, палетата на сувомеснати производи опфаќа најразлични видови трајни, димени и полутрајни производи.
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Средна