ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ЖИТО ЛУКС
Адреса: Бул.Македоно косовска ударна бригада 44
Град: Скопје
Општина: Шуто Оризари
Телефон: +389(0)2 5270 204
Факс: +389(0)2 5270 202
Веб адреса: www.zitoluks.com.mk
Директор: Димитриос Плакуцис
Дејност: Производство на леб; слатки (колачи,торти) во свежа состојба и бисквити (кекси)
Код: 10.71
Дејност NACE: -
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Голема