1032 д. 100 ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ
Еден регион - Една економија
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ЕВРОПА
Адреса: ул.808 бр.8
Град: Скопје
Општина: Гази Баба
Телефон: ++389(0)2 3114 066
Факс: ++389(0)2 3114 774
Веб адреса: www.evropa.com.mk
Директор: Марика Караџова
Дејност: Производство на какао, чоколади и кондиторски производи
Код: 10.82
Дејност NACE: -
Капитал: Домашен
Сопственост: Мешовита
Големина: Голема