ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ОКИТЕКС
Адреса: 50 Дивизија бр.12
Град: Скопје
Општина: Центар
Телефон: ++389 2 3178 332
Факс: ++389 2 3178 332
Веб адреса: www.okitex.com.mk
Директор: Миле Миленковски
Дејност: Производство на друга горна облека
Код: 14.13
Дејност NACE: -
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Средна