ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: АЛКАЛОИД
Адреса: Бул.Александар Македонски 12
Град: Скопје
Општина: Гази Баба
Телефон: +389(0)2 3104 001
Факс: +389(0)2 3104 036
Веб адреса: www.alkaloid.com.mk
Директор: Живко Мукаетов
Дејност: Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати
Код: 21
Дејност NACE: - Производство на фармацевтски производи - Производство на козметички производи - Производство на хемикалии, бои и лаково - Производство на медицински чаеви и зачини
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Голема