1030 д. 100 ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ
Еден регион - Една економија
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ТУРТЕЛ
Адреса: Партизанска 59
Град: Штип
Општина: Штип
Телефон: +389(0)32 390 334; 412, 391 469
Факс: +389(0)32 392 099
Веб адреса: www.turtel.com.mk
Директор: Спасе Јакимов
Дејност: Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема
Код: 46.73
Дејност NACE: Трговија на големо
Капитал: Домашен
Сопственост: Мешовита
Големина: Средна