ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: Оаза Угостителство и Трговија
Адреса: Маршал Тито бб
Град: Штип
Општина: Штип
Телефон: 032/390-899
Факс: 032/391-160
Веб адреса: www.okpfaff.sk
Директор: Љупчо Манџуков
Дејност: Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна
Код: 56.10
Дејност NACE: -
Капитал: Домашен
Сопственост: Државна
Големина: Мала