ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ЖИКОЛ
Адреса: Индустриска зона север бб
Град: Струмица
Општина: Струмица
Телефон: +389(0)34 320 990; (0)2 3122 410; 3122 452
Факс: +389(0)34 320 992; (0)2 3122 410
Веб адреса: www.zikol.com.mk
Директор: Никола Пандев
Дејност: Изградба на станбени и нестанбени згради
Код: 41.20
Дејност NACE: -Изведба на објекти од висикоградбата - агенциско работење
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала