ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ХАТЕКС
Адреса: 29-ти Ноември бр. 1
Град: Ресен
Општина: Ресен
Телефон: ++389 (0)47 455 560 47 452 684
Факс: ++389 (0)47 452 460
Веб адреса:
Директор: Јованчо Рајчановски
Дејност: Производство на работна облека
Код: 14.12
Дејност NACE: -
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Голема