ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ИГМ ТРЕЈД
Адреса: Индустриска 2
Град: Кавадарци
Општина: Кавадарци
Телефон: +389 43 414 500
Факс: +389 43 414 540
Веб адреса: www.igmtrade.com
Директор: Илија Гечев
Дејност: Производство на цевки, шупливи (издлабени) профили и слични производи од челик
Код: 24.2
Дејност NACE: Производниот асортиман на ИГМ-Трејд се состои од следните димензии заварени цевки и профили: Округли цевки од 3/8” до 6” со дебелина до 6,0 мм Квадратни цевки од 13х13 до 250х250 со дебелина до 10,0 мм Правоаголни цевки од 30х10 до 300х200 со дебелина до 10,0 мм Цевки испитани под притисок од 3/8” до 3 ” ЗП – Профили Овални и полуовални цевки Тежината на профилите и отстапувањата се дефинирани според стандардите: EN 10219-2 и EN 10305-5 и EN 10255 за цевки испитани под притисок. Должина: цевките и профилите се произведуваат во стандардна должина од 6м и 12м, но со договор со купувачот може да се изработуваат специјални должини од 4-15м.
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Средна