ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: АНГРОКУМ
Адреса: Индустриска бр. 11
Град: Куманово
Општина: Куманово
Телефон: +389(0)31 421 688, 412 777
Факс: +389(0)31 429 337
Веб адреса: www.agrokumanovo.com.mk
Директор: Јовица Пешиќ
Дејност: Трговија на големо со метална стока, цевки, уреди и опрема за водовод и централно греење
Код: 46.74
Дејност NACE: -
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Средна