ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: КОЖУВЧАНКА
Адреса: Шишка 37
Град: Кавадарци
Општина: Кавадарци
Телефон: +389(0)43 420 975, (0)70 239 421
Факс: +389(0)43 420 975
Веб адреса: www.kozuvcanka.com.mk
Директор: Јанинка Чупаркоска
Дејност: Производство на освежителни пијалаци; производство на минерална вода и друга флаширана вода
Код: 11.07
Дејност NACE:
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала