13.12.2019, ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЈА – ОТКРИВАЊЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ И АФИНИТЕТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Анализите на образовниот процес и вработливоста укажуваат дека отсуствува планирање и создавање на потребен човечки капитал, што ќе доведе од година во година квалификуваниот човечки капитал да биде сé повеќе недоволен и дефицитарен. Затоа е потребно...
05.12.2019, ОБРАЗОВАНИЕ
ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВИМЕ?
Заврши меѓународното тестирање ПИСА 2018 што се реализира од страна на Организацијата за економска соработка и развој – ОЕЦД на секои три години, преку кое се мери и оценува практичното применливо знаење на учениците во матичната земја во три подрачј...
28.11.2019, ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ – ОДРАЗ НА ПОТРЕБАТА ЗА КАДАР ЗА БИЗНИС СЕКТОРОТ
м-р Наташа Јаневска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаДеновиве, во делот образование, фокусот беше ставен на неформалното образование како можност за обезбедување кадри потребни на бизнис секторот и како овој вид на образование ...
21.11.2019, ОБРАЗОВАНИЕ
НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ - ПОТРЕБА ЗА РЕАЛНИОТ СЕКТОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КАДАР ЗА СВОИТЕ ПОТРЕБИ
м-р Наташа Јаневска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаЗаклучокот во насока на обезбедување на квалитетен стручно кадар изнесен на состаноците на здруженијата во рамките на Стопанската комора на Македонија, е зајакнување на нефор...
07.11.2019, ОБРАЗОВАНИЕ
НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ КАКО ПОТРЕБА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ВЕШТИНИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
М-р Наташа Јаневска, самостоен советникПроблемот за недостиг од стручен кадар со пониско ниво на квалификации и неусогласеност на вештините со потребите на пазарот на труд, не е само проблем во нашата земја, туку е присутен во сите земји од Европа пр...
31.10.2019, ОБРАЗОВАНИЕ
РЕФОРМИТЕ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И ВРЕДНУВАЊЕТО НА РАБОТАТА НА НАСТАВНИЦИТЕ
(III продолжение) м-р Наташа Јаневска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаПродолжуваат и понатаму преговорите за зголемување на процентот на покачување на платата на наставниците како еден од условите да се постигне квалитет во об...
24.10.2019, ОБРАЗОВАНИЕ
ФИНСКА ЗЕМЈА НА ЗНАЕЊЕТО
м-р Наташа Јаневска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаЕвропската недела на вештини , што се одржа минатата недела во Финска, само уште еднаш (по којзнае кој пат), потврди дека во оваа земја се функционира беспрекорно. Луѓето се ...
10.10.2019, ОБРАЗОВАНИЕ
РЕФОРМИТЕ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И ВРЕДНУВАЊЕТО НА РАБОТАТА НА НАСТАВНИЦИТЕ (II продолжение)
м-р Наташа Јаневска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаФокусот на Стопанската комора на Македонија во наредните 10 години посебно ќе биде ставен на образованието со цел обезбедување стручни кадри кои ќе поседуваат стручни вештини...
03.10.2019, ОБРАЗОВАНИЕ
РЕФОРМИТЕ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И ВРЕДНУВАЊЕТО НА РАБОТАТА НА НАСТАВНИЦИТЕ
м-р Наташа Јаневска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаЕдна од забелешките кои беа изнесени на панел дискусијата на тема: „Стручен кадар по мерка на бизнис заедницата“, што ја организираше Стопанската комора на Македонија, во нас...