07.07.2020, ПОРАКА ОД ЕСНАФОТ
НЕМА НАЈАВА ЗА ПОВОЛЕН БИЗНИС АМБИЕНТ ДО КРАЈОТ НА ГОДИНАТА
Драги Милошевски, претседател на Здружението на дрвната и графичката индустрија и издавачката дејност, АД „Киро Дандаро“ – БитолаПоголем број од печатниците работат за факултетите, јавните институции, училиштата, со компании за рекламни материјали и ...
06.07.2020, ПОРАКА ОД ЕСНАФОТ
НАМАЛЕНИТЕ ИСПОРАКИ КОН КУПУВАЧИТЕ ГИ ЗГОЛЕМИЈА ЗАЛИХИТЕ ВО КОМПАНИИТЕ
Ацо Попоски, претседател на Здружението на металургијата, „Железник челичен лив и гранулат“ - Демир Хисар Поради природата на дејноста (која функционира на принцип на подолгорочни нарачки), во првите месеци по избивањето на здравствено-економската кр...
06.07.2020, ПОРАКА ОД ЕСНАФОТ
КРИЗАТА ЌЕ ПРЕДИЗВИКА ПРЕРАСПОРЕДУВАЊА НА СТОПАНСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА СВЕТСКО НИВО
Орце Давчев, претседател на Здружението на металната и елктроиндустријата, „Брако“ ДОО - ВелесПериодот на кризата поради Ковид-19, металната и електроиндустријата го минуваат со намалено работење, пред сѐ поради намалените нарачки, намалениот број на...
06.07.2020, ПОРАКА ОД ЕСНАФОТ
БЕЗ СТРАНСКИ ТУРИСТИ ДЕВИЗНИОТ ПРОМЕТ ЌЕ ИМА ДРАСТИЧЕН ПАД
Ана Таневска Ѓорѓиевска, претседател на Здружението на угостителството и туризмот, „МАКЕДОНИЈАТУРИСТ“ АД - СкопјеОва е дефинитивно изгубена година за туристичко-угостителскиот сектор и само ќе се бројат загубите. Анализите кои беа направени за сектор...
06.07.2020, ПОРАКА ОД ЕСНАФОТ
Прехранбениот сектор и влијанието на кризата
Ѓорѓи Петрушев, претседател на Здружението на земјоделството и прехранбената индустрија, директор на „Млекара Битола“ АД – БитолаВо прехранбената индустрија најголем удар трпат компаниите кои произведуваат кондиторски производи и алкохолни пијалаци, ...