Комисија за ризици

   

Со одлука на Здружението на банкарство од седницата одржана на 09.06.2009 година формирана е Комисијата за ризици во рамките на ова Здружение. Комисијата за ризици се занимава со прашања поврзани со ризиците во банкарското работење и тоа од аспект на системите на управување со ризиците во банките и воспоставените правила за управување со ризиците. Комисијата по потреба соработува и со другите комисии во рамките на Здружението на банкарство а остварува и средби и соработка со институциите надлежни за нејзиниот домен на работење на Комисијата. Комисијата сите заклучоци и иницијативи ги доставува до Здружението и постапува согласно актите на работење.

Претседател на Комисија за Ризици  е Билјана Момировска од ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје и заменик претседател е Татјана Лескаровска Миноска  од КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје.

 

 Податоци за дејноста

Комисијата за ризици се занимава со прашања поврзани со ризиците во банкарското работење и тоа од аспект на системите на управување со ризиците во банките и воспоставените правила за управување со ризиците. Комисијата по потреба соработува и со другите комисии во рамките на Здружението на банкарство а остварува и средби и соработка со институциите надлежни за нејзиниот домен на работење на Комисијата. Комисијата сите заклучоци и иницијативи ги доставува до Здружението и постапува согласно актите на работење.

 

 

Контакт лице: Зоран јовановски
Телефон: ++ 389 2 3244044, M. 076 482 378
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: zoran.jovanovski@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје