Правна комисија

   

Со одлука на Здружението на банкарство на 09.06.2009 година во рамките на Здружението на банкарство при Стопанската комора на Македонија беше формирана Правната комисија. Основна цел на Правната комисија е да ги разгледува сите законски или подзаконски решенија и да доставува предлози и сугестии за сите закони од доменот на работењето на банките. Своето работење го реализира преку тековни состаноци (дневни, неделни, месечни) кои се реализираат зависно од потребите на банките.

Комисијата за сите активности доставува извештаи до Здружението на банкарство за усвојување и понатамошно имплементирање. Комисијата по потреба соработува со сите комисии во рамките на Здружението на банкарство а исто така остварува постојана комуникација и соработка со НБРМ, Министерството за финансии, Управата за спречување перење на пари и финансирање на тероризам, Министерството за правда и сл. зависно од законската проблематика.

Претседател на Правната комисија е Надица Ценева од НЛБ БАНКА АД Скопје, и заменик претседател е Горазд Поповски од СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје.

 Податоци за дејноста

Основна цел на Правната комисија која функционира во рамките на Здружението на банкарство е да ги разгледува сите законски или подзаконски решенија и да доставува предлози и сугестии за сите закони од доменот на работењето на банките. Своето работење го реализира преку тековни состаноци (дневни, неделни, месечни) кои се реализираат зависно од потребите на банките. Комисијата за сите активности доставува извештаи до Здружението на банкарство за усвојување и понатамошно имплементирање. Комисијата по потреба соработува со сите комисии во рамките на Здружението на банкарство а исто така остварува постојана комуникација и соработка со НБРМ, Министерството за финансии, Управата за спречување перење на пари и финансирање на тероризам, Министерството за правда и сл. зависно од законската проблематика. 

 

 

Контакт лице: Зоран јовановски
Телефон: ++ 389 2 3244044, M. 076 482 378
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: zoran.jovanovski@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје