1033 д. 100 ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ
Еден регион - Една економија
Групации при Комората
   
Групација на агенции за недвижности

Групацијата на агенции за недвижности е конституирана на 21.09.2006 година.

Иницијативата за формирање на оваа Групација се наметна како потреба, заради заедничко залагање за надминување на одделни проблеми со кои се соочуваат агенциите во тековното работење, пред се', преку регулирање на пазарот на недвижности со заокружување на законската регулатива, но и издигање на професијата агент за недвижности на повисоко ниво.

На 27.04.2012 година, за претседател и двајца претседатели на Управниот одбор на Групацијата на агенции за недвижности, се избираа:

 
  • Лилјана Ковачева, Дом и Дизајн- Скопје, за претседател;
  • Владимир Геговски, Кодекс УНО - Скопје, за потпретседател;
  • Анета Поп Илијоска, Хепинес - Скопје, за потпретседател.

ЕТИЧКИ КОДЕКС НА ПОСРЕДНИЦИТЕ СО ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ

ИЗЈАВА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА КОДЕКСОТ

ЕТИЧКИ КОДЕКС НА ПОСРЕДНИЦИТЕ СО ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ (брошура)

  

 Податоци за дејноста

Агенциите за недвижности се појавија на пазарот во последните десетина - петнаесет години и засега делуваат во рамките на постојните закони, полека работејќи на својот статус, но и давање коректни услуги кон своите коминтенти.

Негувањето и проширувањето на бизнис односите на агенциите, не само во земјата, туку и проширување на регионално и на европско ниво, преставуваат императив на секој стопанственик, така што во нередниот период се очекува заедничка работа, а посебно и со нашите заложби Македонија да стане членка на Европската унија, од каде може да се користат искуства и знаења во областа на недвижностите.

01.02.2016 - Групацијата на агенции за недвижности

Тимот задолжен за комуникации со бизнис заедницата запознаен со работењето на Групацијата
Групацијата на агенции за недвижности при Стопанската комора на Македонија, беше вклучена во Проектот „Учиме од бизнис заедницата“ што е во организација на Кабинетот на Заменик претседател на Владата на Република Македонија за економски прашања, господинот Владимир Пешевски, при што, во писмена форма беа изнесени сите досегашни активности на Групацијата, посебно во делот на потребата од донесување на законска регулатива за прометот со недвижности. 

Прилог: Образложение и работен текст на Законот за посредување во промет со недвижности

25.6.2012 година - Групацијата на агенции за недвижности Залагање за донесувaње на Закон за посредување во промет со недвижности >>>

28.3.2012 година - Групацијата на агенции за недвижности Агенциите се залагаат за ред во прометот со недвижности преку законска регулатива >>>

 

 

Контакт лице: Нена Николовска
Телефон: ++ 389 2 3244054
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: nena@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје