ЗДРУЖЕНИЈА СПОРЕД ДЕЈНОСТИ ПРИ КОМОРАТА

   

 

●   Здружение на градежништвото индустријата на градежни материјали и неметалите

●   Здружение на дрвната и графичката индустрија и издавачката дејност

●   Здружение на енергетика

●   Здружение на земјоделството и прехранбената индустрија

●   Здружение на информатичко-комуникациски технологии

●   Здружение на комуналните дејности

●   Здружение на метална и електроиндустрија

●   Здружение на металургија

●   Здружение на производителите на тутун и производи од тутун

●   Здружение на сообраќајот

●   Здружение на текстилната и кожарската индустрија

●   Здружение на трговијата

●   Здружение на угостителството и туризмот

●   Здружение на финансиски организации

●   Здружение на хемиската индустрија


Контакт лице: д-р Татјана Штерјова
Телефон: ++ 389 2 3244065, М. 070 276 023
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Tatjana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје