'
Стопанска комора на Македoнија на Facebook
Стопанска комора на Македoнија на Twitter
Стопанска комора на Македoнија на YouTube
Стопанска комора на Македoнија на YouTube
09.02.2016 (Семинар)
Eднодневен семинар:,,ЗАПОЗНАВАЊЕ СО НОВИНИТЕ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ И НАСОКИ ЗА НИВНО ПРАВИЛНО СПРОВЕДУВАЊЕ“

10.02.2016 (Саем)
23. ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА ХРАНА И ПИЈАЛАЦИ -10-13 февруари 2016 Анталија, Р. Турција

10.02.2016 (Форум)
ДЕЛОВНИ СРЕДБИ НА МАКЕДОНСКИ И ЧЕШКИ КОМПАНИИ-10.2.2016

11.02.2016 (Саем)
„Infacoma 2016“ и „Aquatherm 2016“ 11-14 февруари 2016, Солун, Р. Грција

11.02.2016 (Семинар)
Дводневен семинар на тема: "Управување со промени" - Пристапи за ефикасна искористеност на ресурсите, минимизирање на ризиците и трошоците од работењето и создавање можност за подобри финансиски резултати на организацијата -, Скопје,Р.Македонија

12.02.2016 (Саем)
“23. САЕМ ЗА ХРАНА И ПИЈАЛАЦИ-ХИСТРИА“-ПУЛА,Р. ХРВАТСКА

15.02.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар:„НАЈВАЖНИ НОВИНИ СО ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ, ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И ПРОЛОНГИРАЊЕ НА РОКОВИТЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ О

16.02.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар “Основни карактеристики на осигурувањето и значењето за заштита на бизнисот“

17.02.2016 (Семинар)
Основни карактеристики на осигурувањето и значењето за заштита на бизнисот

17.02.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар“Основни карактеристики на осигурувањето изначењето за заштита на бизнисот“

25.02.2016 (Семинар)
Еднодневен семинар:„ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ПРИ ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ВО ВРСКА СО ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНO ЗЕМЈИШТE“

26.02.2016 (Конференција)
Меѓународна конференција и саем ,,Новите технологии во образованието“ 26-27 февруари 2016 година, Белград, Србија

29.02.2016 (Тренинг обука)
Еднодневна обука на тема:„БИЗНИС-ЛОГИСТИКА – УПРАВУВАЊЕ СО СИНЏИРОТ НА СНАБДУВАЊЕ“

03.03.2016 (Саем)
„HoReCa 2016“ и „WEDDING SHOW“ 3-6 март 2016 година,Тирана- Албанија

09.03.2016 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби во рамките на Саемот „EcoBuild“

15.03.2016 (Бизнис средби)
Бизнис-средби на Саемот за европско договарање и инженерство „ESEF“, Утрехт, Холандија

07.04.2016 (Бизнис средби)
Бизнис-средби „INDUSTRYMATCHMAKING – IMM 2016“ Софија, Република Бугарија

18.04.2016 (Бизнис средби)
Конференција и меѓународни деловни средби „THE FUTURE OF BUILDING“

26.08.2016 (Саем)
3. ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА БИЗНИС И РЕКРЕАТИВЕН ТУРИЗАМ (CXSRITE) 2016

Основни информации

Здружение на трговијата


Здружението на трговијата е стручен облик на организирање и работење во рамките на Стопанската комора на Македонија, преку кој членовите на Комората од дејноста на трговијата, самостојно одлучуваат и вршат работи и задачи од интерес за соодветната дејност.

Здружението ги обединува и артикулира интересите на правните субјекти кај кои претежна дејност е трговијата на големо или трговијата на мало.

Членките во здружението имаат можност согласно своите потреби и интереси да формираат постојани организациони форми преку кои ќе ги идентификуваат, дефинираат и сублимираат специфичните интереси.

Според Правилата за организацијата и начинот на работа на Здружението на трговијата (линк), основни цели и задачи на ова Здружение пред се’ се:

 
  • разгледување прашања во врска со унапредувањето на работењето и решавањето на тековните проблеми во дејноста, врши економска пропаганда и организира саеми, изложби, стопански делегации што се од посебен интерес на членовите на Здружението;
  • усогласување на пројавените спротивности и различни интереси во рамките на својата дејност, имајќи ги предвид и интересите на стопанството во целина;
  • усвојување заклучоци и предлага мерки што се од заеднички интерес на членовите, а кои не се во спротивност со позитивните законски прописи и добрите деловни обичаи;
  • разгледување предлози на закони и други прописи, дава мислења и предлози по прашања од заеднички интерес на членовите и покренува иницијативи за донесување и за измени и дополнувања на истите;
  • иницирање и остварување соработка по прашања од заеднички интерес на членовите од други здруженија во рамките на Комората и меѓународна соработка во согласност со прогамските активности и општите акти на Комората;
  • унапредување на бизнис-климата во земјата, преку поттикнување на имплементација на европските правила и стандарди и перманентното функционално образование и иновација на знаењата на стручните кадри од дејноста;
  • ја промовира Комората како задолжително, неутрално место за консултирање на бизнисот за сите прашања од интерес на стопанството.
  • градењето на стабилни и продлабочени партнерски односи со надлежните државни органи и институции, а особено со Министерството за економија и надлежните инспекциски органи, во функција на создавање здрава клима на лојална конкурентска основа.

Соработката и партнерскиот однос со надлежните државни органи и институции е од посебно значење, чиј бенефит би бил во можноста за проактивна превенција во донесувањето и спроведувањето на законската и подзаконската регулатива, во сузбивање на сивата економија и нелојалната конкуренција на пазарот и сл.. Ваквата соработка резултира со зголемена ефикасност, добра стопанска клима, континуран пораст на квалитетот и економски просперитет.

Придобивките од партнерскиот однос треба да бидат взаемни.

За мандатниот период 2015-2020 година

За претседател на Здружението на трговијата се избира 
- Соња Тасевска, МАКО-МАРКЕТ, ул. Првомајска бб, Скопје

За заменик-претседатели на Здружението на трговијата се избираа
- Спасе Јакимов,  ТУРТЕЛ, ул. Партизанска 59,  Штип и
- Александар Папеш, ВУРТ МАКЕДОНИЈА, Ул. Б. Трајковски бр.93, Скопје

За членови на Управниот одбор на Здружението на трговијата се избираа

 1 Соња Тасевска , МАКО-МАРКЕТ, Ул. Првомајска бб, Скопје
 2 Иван Ристовски,  АВТ-ИНТЕРНАТИОНАЛ, Бул.Војводина 4, Скопје
 3 Јовица Пешиќ,  АГРОКУМАНОВО,  Индустриска бр. 11,  Куманово
 4 Атанас Јошевски , АГРОТЕХНА,  Првомајска бб , Скопје
 5 Сашо Давитковски, СКОПСКИ ПАЗАР, ул. Ѓорче Петров бр. 7, Скопје
 6 Елизабета Ицева, ВЕРОПУЛОС, Бул.Кочо Рацин 1, Скопје
 7 Александар Папеш, ВУРТ МАКЕДОНИЈА, Ул. Борис Трајковски бр.93, Скопје,
 8 Спасе Јакимов, ТУРТЕЛ, Партизанска 59,  Штип
 9 Даница Личанин Блажеска, РЕПТИЛ, Пандил Шишков 1 лок 1, Скопје
10 Тања Камчева Лазаревик,  КАМ ДООЕЛ, Ул. Индустриска бб, Скопје
11 Душан Туџаров, РЕПЛЕК ДМС, Козле 188, Скопје
12 Д-р Ѓорги Нацка,  АВИЦЕНА,  Качанички пат 79, н.Визбегово, Скопје
13 Румен Смилевски,  МАЛИНА 99,  Вардарска 36, Велес
14 Асмир Јаоски, ПУЦКО ПЕТРОЛ, с.Пласница –Ижиште, Пласница
15 Ибрахим Кесемен, РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА, Мито Хаџи Василев-Јасмин бб, Скопје

 За претставници од Здружението на трговија, во Собранието на Стопанската комора на Македонија, се избираа:
1 Антони Пешев, Ултра Скопје
2 Елизабета Ицева,  Веропулос Скопје
3 Предраг Милосављевиќ, Скопски пазар АД Скопје
4 Ѓорѓи Петрушев, М-6 Светлана и  останати Скопје
5 Тања Камчева Лазаревиќ, КАМ дооел Скопје
6 Румен Смилевски,  Малина 99 Велес
7 Јовица Пешиќ, АгроКуманово Куманово
8 Кресник Груби, ЦМБ Балканс Скопје

Контакт адреса :
Стопанската комора на Македонија
ул. Димитрие Чуповски, 13
1000 Скопје
Контакт лице : Лазо Ангелевски
Тел: (02) 3244090 Факс:(02) 3244088
Call Центар : (02) 15015
E-адреса: laze@mchamber.mk
                                                              
Контакт лице : Елена Милевска Штрбевска Ангелевски
Тел: (02) 3244023 Факс:(02) 3244088
Call Центар : (02) 15015
E-адреса: elena@mchamber.mk© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права