Семинар / 22.11.2019


Регистрација на посетители:

МОТИВИРАЊЕ И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ГЕНИЈАЛНОСТА КАЈ ВРАБОТЕНИТЕ

Стопанска комора на Македонија


Вашата e-mail адреса  


Ваше име и презиме:   


Име на компанијата (само за правни лица):   


Дополнителни информации: