ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНИ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВОСпоред Известувањето на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство отпочнат е процесот на подготовка на следните предлог – закони:

- Предлог - закон за изменување и дополнување на закон за сточарство;
- Предлог - закон за изменување и дополнување на законот за органско земјоделско производство;
- Предлог - закон за изменување и дополнување на законот за земјоделство и рурален развој;
- Предлог - закон за изменување и дополнување на закон за квалитет на земјоделски производи;
- Предлог - закон за изменување и дополнување на законот за рибарство и аквакултура;
- Предлог - закон за изменување и дополнување на законот за пасишта;
- Предлог - закон за изменување и дополнување на законот за квалитет на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата;
- Предлог - закон за изменување и дополнување на законот за здравјето на растенијата;
- Предлог - закон за изменување и дополнување на законот за производи за заштита на растенијата;
- Предлог - закон за изменување и дополнување на законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија;
- Предлог - закон за изменување и дополнување на законот за консолидација на земјоделско земјиште;

Целта на предложените измени на наведените закони е ревидирање на казнената политика и нивно усогласување со Законот за прекршоци.


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје