17.10.2017 (Работилница)
НОВА ВЕРЗИЈА НА БРЕНДИРАЊЕТО - БРЕНД 2.0

17.10.2017 (Настан)
AUSTRIAN BUSINESS CIRCLE - 17 октомври 2017

17.10.2017 (Тренинг обука)
НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА КОМПАНИИТЕ НА ТЕМА: ПРИДОБИВКИ И ОБВРСКИ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП

18.10.2017 (Семинар)
ПРЕДНОСТ НА ДОГОВОРИТЕ СО ИЗВРШНА КЛАУЗУЛА ВО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДОГОВОРЕНОТО

18.10.2017 (Семинар)
КРЕИРАЊЕ НА ЕФИКАСЕН СИСТЕМ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ И МОТИВИРАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ КАКО ВАЖЕН МЕХАНИЗАМ ЗА РАЗВОЈ

19.10.2017 (Семинар)
ДЕФИНИРАЊЕ НА ЦЕНОВНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА

19.10.2017 (Семинар)
СОВРЕМЕНИ МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ- ПОСТАВУВАЊЕ ЦЕЛИ, МОТИВИРАЊЕ НА ВРАБОТЕНИ, ДЕЛЕГИРАЊЕ ОБВРСКИ, КОУЧИНГ И КОНТРОЛА -

19.10.2017 (Семинар)
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА НОРМИРАН УЧИНОК, ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ

24.10.2017 (Семинар)
МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ВО ЈАВНИОТ ВО ДРЖАВНИОТ СЕКТОР СОГЛАСНО СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ

26.10.2017 (Семинар)
ПРАВИЛНИК ЗА БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ

27.10.2017 (Семинар)
СУДСКИ ПОСТАПКИ, ИСКУСТВА И СУДСКА ПРАКСА ВО ОБЛАСТА НА ДАНОЧНИТЕ ПРЕКРШОЦИ

30.10.2017 (Бизнис средби)
„Саем за директни бизнис средби Кошице 2017“-Словачка, 30.10.2017

31.10.2017 (Семинар)
КУПУВАЧКА МИСИЈА И ПОСЕТА НА „EXPORT WEEK 2017“ - 31.10-2.11.2017

01.11.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „Ready2GO" во САД, Канада, Чиле, Камерун и Индија

01.11.2017 (Тренинг обука)
СО НАПРЕДНИ КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ДО ПОДОБРУВАЊЕ НА ОДНОСОТ СО КЛИЕНТИТЕ, СОРАБОТНИЦИТЕ И ВРАБОТЕНИТЕ, Прага, Р.Чешка

02.11.2017 (Тренинг обука)
„МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ“

02.11.2017 (Семинар)
НАПРЕДЕН EXCEL – КРЕИРАЊЕ EXCEL DASHBOARD

02.11.2017 (Семинар)
Тренинг-обука: ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ КАЈ ВРАБОТЕНИТЕ ВО ПРОДАЖБА

02.11.2017 (Конференција)
Конференција на тема: „Предизвиците на патот кон Европската Унија“-2-3.11.2017 Будва, Црна Гора

02.11.2017 (Саем)
„Match4Industry Business Matching Event“ - 2-3.11.2017, Коџаели, Република Турција

06.11.2017 (Тренинг обука)
НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА КОМПАНИИТЕ НА ТЕМА:ПРИДОБИВКИ И ОБВРСКИ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП

09.11.2017 (Бизнис средби)
МЕЃУНАРОДНИ БИЗНИС СРЕДБИ „RENEXPO®BIH 2017“ - 9.11.2017 Сараево, БиХ

09.11.2017 (Тренинг обука)
НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА КОМПАНИИТЕ НА ТЕМА: ПРИДОБИВКИ И ОБВРСКИ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП

09.11.2017 (Тренинг обука)
НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА КОМПАНИИТЕ НА ТЕМА: ПРИДОБИВКИ И ОБВРСКИ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП

09.11.2017 (Конференција)
Меѓународна дводневна конференција за финансирање на европски програми - Скопски Саем

23.11.2017 (Саем)
"24. Интернационален саем во Тирана"- 23-26.11.2017 Тирана, Р. Албанија

28.11.2017 (Бизнис средби)
„INTERNATIONAL MACHINERY AND PLANT ENGINEERING FORUM 2017“

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

09.10.2017


Актуелно  

Системот на колективно управување со посебните текови на отпадот - НАЈНИСКИ ТРОШОЦИ ЗА ИНДУСТРИЈАТА И НАЈГОЛЕМ ЕКОЛОШКИ БЕНЕФИТ ЗА ГРАЃАНИТЕ


Асоцијацијата за управување со посебните текови на отпад, неодмана формирана како посебна форма на организирање и делување во рамките на Стопанската комора на Македонија, е формирана со цел да ги координира учесниците, односно да се постави како спрега помеѓу бизнис секторот, институциите и граѓаните во системот  на управување со отпадот од пакување, од батерии и акумулатори и од електричен и електронски отпад со најниски трошоци за индустријата, а најголем еколошки бенефит за граѓаните, беше истакнато на прес-конференцијата на Комората (9.10.2017 година).

 

Како што на почетокот истакна претседателот на Асоцијацијата, д-р Филип Ивановски, како основачи се 8 компании кои колективно или индивидуално управуваат со отпадот од пакување, од батерии и акумулатори и од електричен и електронски отпад а се очекува бројот на членките да се зголеми и со пристапување на  останати заинтересирани стопански субјекти, како и со субјектите кои се занимаваат со постапување со отпадот од возила, од гуми, текстил и отпад од масла.

-Основните цели на Асоцијацијата се да ги поддржи компаниите во нивните активности за унапредување на системите за управување со посебните текови на отпадот, размена на информации и заедничко делување во подигнување на јавната свест на граѓаните да го селектираат отпадот уште од дома. Во моментов немаме точни податоци за количините на овие видови на отпад, но заедно со засегнатите страни и надлежните институции ќе се ангажираме да ги утвридме количините што се генерираат од сите текови на отпадот. Крајната цел е што поголем дел од овие текови на отпад да заврши на рециклирање, од што покрај еколошкиот бенефит, материјална корист ќе имаат и општините поради вредноста на рециклираниот отпад, - истакна Ивановски.

Колективните постапувачи се формирани од индустријата која ги финансира овие системи на постапување со отпадот, но, за жал, не сите компании финансираат некој од системите. Факт е дека мал број, околу 1.200 компании, се дел од некој систем  па во тој контекст една од задачите на Асоцијацијата е да се промени оваа состојба.

-За да се постигнат националните цели до 2020 година треба сите чинители активно да партиципираат во нивното исполнување, - додаде Ивановски.

Заменик-претседателот на Асоцијацијата, Фана Христовска исто така ја потанцираше потребата што поголем број на генератори на отпадот да станат дел од некој колективен систем или пак индивидуално да постапуваат со отпадот што го создаваат од нивната дејност, со цел истиот да заврши на рециклирање. Со тоа би се избегнала нелојалната конкуренција што тие ја содаваат во однос на фирмите кои постапуваат со својот отпад.

Претставникот на „Еуроекопак“ Љупчо Аврамовски се осврна на активностите на Асоцијацијата во носењето на законските решенија, нивно промовирање на терен и особено на потребата од воспоставување интегриран систем на управување со отпадот од посебните текови во кој мора да бидат вклучени општините, комуналните претппијатија и сите други лчинители во процесот на управување со овие текови на отпадот.

Зорица Мешкова 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права