23.04.2014 (Семинар)
МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ – ОПТИМИЗАЦИЈА НА ПРОЦЕСОТ НА РАБОТАТА ВО МАГАЦИН

23.04.2014 (Анкета)
ПРАШАЛНИК ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈА ЗА ПОДДРШКА НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ПРЕТПРИЕМНИШТВО НА ГРАД СКОПЈЕ

24.04.2014 (Саем)
Меѓународен саем за конфекциски машини, машини за везење и нивни додатоци „CLOTHING MACHINERY 2014“

24.04.2014 (Семинар)
Еднодневен семинар: Имплементација на Законот за финансиска дисциплина“- обврски за засегнатите страни, согледувања и препораки пред негово влегување во сила од 1 мај 2014-

25.04.2014 (Семинар)
"Објавување на слободни работни места, права и обврски кои произлегуваатод работен однос, откажување на договор за вработување и влијанието на измените во чл. 94 од ЗРО при откажување на договорот за вработување од причини на вина од страна на работн

28.04.2014 (Семинар)
Еднодневен семинар: ,,ЗАКОН ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ, ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ”

29.04.2014 (Семинар)
Еднодневен семинар:„Нови прописи кои произлегуваат од Законот за архивски материјал”-Уредба и упатство за канцелариско и архивско работење-

05.05.2014 (Семинар)
Дводневна обука на тема:„Интегриран систем за калкулација на трошоци и негова практична примена“

08.05.2014 (Семинар)
Советување на тема:„Анализа и управување со пласмани и рани знаци на превенција од создавање на лоши пласмани“

20.05.2014 (Бизнис средби)
Медицина - Сребрена економија - деловни средби во Париз

29.05.2014 (Бизнис средби)
Бесплатни ИТ-средби и Конференција „Дунав ИТ 2014“, Нови Сад

29.05.2014 (Конгрес)
6-ти Меѓународен Металуршки конгрес - „Металургија,материјали,животна средина„

08.06.2014 (Саем)
CICGF - China International Consumer Goods Fair - Central and Eastern European Countries’ Products Expo 2014, Една од најголемите саемски манифестации за стоки за широка потрошувачка во НР Кина

13.06.2014 (Саем)
„FEMMINA - FASHION TRADE SHOW“ - најголемиот Саем за текстил и мода во Грција (13 до 16 јуни 2014 година, Атина, Р. Грција)

Основни информации

Здружение на трговијата


Здружението на трговијата е стручен облик на организирање и работење во рамките на Стопанската комора на Македонија, преку кој членовите на Комората од дејноста на трговијата, самостојно одлучуваат и вршат работи и задачи од интерес за соодветната дејност.

Здружението ги обединува и артикулира интересите на правните субјекти кај кои претежна дејност е трговијата на големо или трговијата на мало.

Членките во здружението имаат можност согласно своите потреби и интереси да формираат постојани организациони форми преку кои ќе ги идентификуваат, дефинираат и сублимираат специфичните интереси.

Основни цели и задачи на ова Здружение пред се’ се:

 
  • разгледување прашања во врска со унапредувањето на работењето и решавањето на тековните проблеми во дејноста, врши економска пропаганда и организира саеми, изложби, стопански делегации што се од посебен интерес на членовите на Здружението;
  • усогласување на пројавените спротивности и различни интереси во рамките на својата дејност, имајќи ги предвид и интересите на стопанството во целина;
  • усвојување заклучоци и предлага мерки што се од заеднички интерес на членовите, а кои не се во спротивност со позитивните законски прописи и добрите деловни обичаи;
  • разгледување предлози на закони и други прописи, дава мислења и предлози по прашања од заеднички интерес на членовите и покренува иницијативи за донесување и за измени и дополнувања на истите;
  • иницирање и остварување соработка по прашања од заеднички интерес на членовите од други здруженија во рамките на Комората и меѓународна соработка во согласност со прогамските активности и општите акти на Комората;
  • унапредување на бизнис-климата во земјата, преку поттикнување на имплементација на европските правила и стандарди и перманентното функционално образование и иновација на знаењата на стручните кадри од дејноста;
  • ја промовира Комората како задолжително, неутрално место за консултирање на бизнисот за сите прашања од интерес на стопанството.
  • градењето на стабилни и продлабочени партнерски односи со надлежните државни органи и институции, а особено со Министерството за економија и надлежните инспекциски органи, во функција на создавање здрава клима на лојална конкурентска основа.

Соработката и партнерскиот однос со надлежните државни органи и институции е од посебно значење, чиј бенефит би бил во можноста за проактивна превенција во донесувањето и спроведувањето на законската и подзаконската регулатива, во сузбивање на сивата економија и нелојалната конкуренција на пазарот и сл.. Ваквата соработка резултира со зголемена ефикасност, добра стопанска клима, континуран пораст на квалитетот и економски просперитет.

Придобивките од партнерскиот однос треба да бидат взаемни.

Контакт адреса :
Стопанската комора на Македонија
ул. Димитрие Чуповски, 13
1000 Скопје
Контакт лице : Лазо Ангелевски
Тел: (02) 3244090 Факс:(02) 3244088
Call Центар : (02) 15015
E-адреса: laze@mchamber.mk


  Најново издание на Бизнис огласник!


business opportunities chamber economic chamber of macedonia demand offer trade import
export investment стопанска комора на македонија arbitration request club
  понуда побарувачка банка увоз извоз царина сертификат арбитража саем размена
инвестиции бизнис директор стопанство ponuda pobaruvacka
banka uvoz izvoz carina sertifikat arbitraza saem razmena
investicii biznis direktor stopanstvo


Брилијантен покровител

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции
© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права