е-Newsletter

Gjuha
E mail 

Ne kete faqe mund lirisht te lerni E-mail adresen tuaj,dhe te zgjedhni gjuhen ne te cilen do te deshironit te merrni lajme te rregullat elektronike.

Lajmet elektronike dorezohen sipas nevojes,dhe ata permbajne informacione per aktivitetet rrjedhese dhe publikime nga biznesi.Gjithashtu,ata permbajne informacione te rregullta per te gjitha biznes ngjarjet (vizita,forume,panaire,konferenca,seminare dhe te ngjashme)

Per me shume informacione mund te merrni kontaktone direkt,ose permes postes elektronike.

 


Kontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Стево Серафимов
tel: ++ 389 2 3244032
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: stevo@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara