1030 д. 100 ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ
Еден регион - Една економија
Стопанска комора на Македонија - најбројната бизнис асоцијација во регионот
Актуелно УПРАВНИОТ ОДБОР НА КОМОРСКИОТ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ) ДОГОВОРИ АКТИВНОСТИ ЗА ОЛЕСНЕТА ТРГОВИЈА И ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО РЕГИОНОТ
ФЕЉТОН – Регионално обединување РЕПУБЛИКА СРБИЈА - НАШ НАЈГОЛЕМ БАЛКАНСКИ ПАРТНЕР
Актуелно СЕДНИЦА НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ОСИГУРУВАЊЕТО
Актуелно КОМОРАTA СЕ ВКЛУЧИ ВО АКЦИЈА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ДИВИТЕ ДЕПОНИИ
Актуелно ГРАНТОВИТЕ ЗА ИНОВАЦИИ ПРЕЗЕНТИРАНИ ПРЕД БИЗНИСМЕНИТЕ ОД ЈУГОИСТЧНИОТ РЕГИОН
Актуелно РАБОТНА СРЕДБА ЗА ПРЕДЛОГ-ТАРИФНИКОТ ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ДОЗВОЛИ, КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
Ставови Ставови Ставови
Од компаниите Погодностите шти ги нуди Овластениот економски оператор
Од компаниите „Тинекс“ одбележа 25 години успешна приказна
Од компаниите Кнауф Академија Македонија – 25 години во чекор со светските трендови во градежништвото
КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ) ПОВЕЌЕГОДИШЕН ПЛАН ЗА РЕГИОНАЛНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА
ДАНОЦИ И ЦАРИНИ ЦАРИНСКА ПОЛИТИКА ПО МЕРКА НА БИЗНИСОТ
ОБРАЗОВАНИЕ СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА - КЛУЧОТ ВО СОРАБОТКАТА НА УЧИЛИШТАТА И КОМПАНИИТЕ
Семинар, 08.05.2019
КАКО BIG DATA АНАЛИЗИТЕ ПОМАГААТ ЗА НОСЕЊЕ НА ПРОФИТАБИЛНИ БИЗНИС ОДЛУКИ
Семинар, 09.05.2019
ОРГАНИЗАЦИЈА И ДИЗАЈНИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Бизнис средби, 14.05.2019
Бизнис средби „AgroB2B@NSFair“
Семинар, 17.05.2019
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПОМЕЃУ ПРАВНИТЕ СУБЈЕКТИ ВРЗ ОСНОВА НА ПОДОБНИ ИЗВРШНИ ИСПРАВИ
Семинар, 21.05.2019
Eднодневен семинар на тема:УПРАВУВАЊЕ СО НАБАВКИТЕ И ВЕШТИНИ ЗА ПРЕГОВАРАЊЕ
Семинар, 21.05.2019
COLD CALLING МЕТОДОЛОГИЈА - НАПРЕДНА ТЕХНИКИ ЗА ПРОДАЖБА, МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИЈА
Семинар, 30.05.2019
ПРАВЕН АСПЕКТ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ И ШПЕДИЦИЈА – ПРАВА, ОБВРСКИ И ВИДОВИ ДОКАЗИ НИЗ ПРИЗМАТА НА СУДСКАТА ПРАКСА
Конференција, 04.06.2019
Конференцијата и деловните средби „FUTURE OF BUILDING“- Виена, Австрија
Конгрес, 10.06.2019
СВЕТСКИ КОМОРСКИ KОНГРЕС
Бизнис средби, 11.06.2019
Бизнис средби на „ЕНЕРГА 2019“ во Сараево, од 11-12 јуни 2019 година
СЕДНИЦА НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗДР ...
КОМОРАTA СЕ ВКЛУЧИ ВО АКЦИЈА ЗА Ч ...
ГРАНТОВИТЕ ЗА ИНОВАЦИИ ПРЕЗЕНТИРА ...
УПРАВНИОТ ОДБОР НА КОМОРСКИОТ ИНВ ...
РАБОТНА СРЕДБА ЗА ПРЕДЛОГ-ТАРИФНИ ...
ПРЕЗЕНТИРАНА ПРОГРАМАТА ЗА ОВЛАСТ ...
РАБОТНА СРЕДБА СО ГЕНЕРАЛНИОТ СЕК ...
МОДЕЛИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА ГРА ...
КОМПАНИИТЕ ОД ВАРДАРСКИОТ РЕГИОН ...
ГРАНТОВИ ЗА КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ...
ПРЕКУ ЕВРОПСКАТА МРЕЖА НА БИЗНИС ...
ВМРЕЖУВАЊЕ МЕЃУ РЕАЛНИОТ СЕКТОР И ...
ИНОВАТИВНИТЕ ГРАНТОВИ ПРЕТСТАВЕНИ ...
ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОМОЦИЈА НА ...
КОНКУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА НА ...
ПРОДАЖНО СЦЕНАРИО ...
МРЕЖНИТЕ ПРАВИЛА ПРЕД ДИСТРИБУИРА ...
ГРАНТОВИТЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА Н ...
„СЕАВУС“ НАГРАДЕН ЗА РАБОТОДАВАЧ ...
КОМОРАТА АПЕЛИРА ДА ЗАПОЧНАТ ЗАЕД ...

Услуги на Комората