Едукација за вештини и знаења 09.07.2020
👁 Прочитано:30.10.2020,
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ТРГОВИЈА ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА
Новите трендови налагаат следење на барањата и потребите на потрошувачите кои од ден на ден се менуваат, оттаму потребата за поголема флексибилност на понудата, видливост на производите и услугите и користите од истите, ја наметнува дигитализацијата ...
29.10.2020,
Одржан дводневен „онлајн“ семинар на тема: „УПРАВУВАЊЕ СО НАБАВКИТЕ И ВЕШТИНИ ЗА ПРЕГОВАРАЊЕ“
Успехот во деловниот живот зависи од умешноста правилно да се преговара. Речиси скоро и да нема аспект од животот - деловен, општествен или личен, кој не е поврзан со потребата за преговарање. Денешните менаџери половина од своето работно време го по...
27.10.2020,
ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА – ВАЖНА АЛКА ВО ПРОЦЕСОТ НА СНАБДУВАЊЕ
Во време на пандемија кога голем дел од активностите се одвиваат под специфични услови и протоколи, непречениот транспорт на добра и услуги се истакна како многу важна алка која обезбедува непречен тек на активностите. Навремената испорака на добра и...
27.10.2020,
Одржан семинар во организација на Стопанската комора на Македонија на тема: ВОСПОСТАВУВАЊЕ ИНТЕРНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДГОТОВКА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА, ОТКАЗ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ДРУГИ ОСНОВИ ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС
Комплексниот поим на дисциплинската постапка се покажа како ефикасна алатка за заштита на правата на работодавачите и работниците и забележа значителна употреба како реакција на бројните дилеми околу правилната примена на дел од мерките кои беа во ва...
26.10.2020,
СО ВКЛУЧЕНОСТ НА КОМПАНИИТЕ ВО УЧЕЊЕТО ПРЕКУ РАБОТА – ДО ПОКВАЛИТЕТНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И КАДАР
Со цел зајакнување на врските помеѓу потребите на пазарот на труд и вештините на младите што се развиваат преку образовниот систем, неопходно е зајакнување на соработката помеѓу работодавачите и училиштата. Се поголем е интересот на компаниите да обу...
22.10.2020,
ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ИЗВОЗ ВО ВРЕМЕ НА КОВИД-19
Светската трговија беше е ставена пред нов предизвик изминатиов период, а глобалната пандемија дополнително се рефлектира врз работењето на извозно ориентираните компании, нарушувајќи ги годишните планови на компаниите и присуството на трети пазари.П...
22.10.2020,
Одржан „онлајн“ семинар во организација на Стопанската комора на Македонија на тема: ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО КРИЗНАТА 2020 ГОДИНА
Со оглед на тоа дека во 2020 година јавните институции и компаниите се соочија со низа предизвици кои во значителна мера влијаеа врз процесот на спроведување на јавните набавки, Стопанската комора на Македонија на 21 октомври 2020 година за сите дого...
21.10.2020,
ЗА УЧЕЊЕТО ПРЕКУ РАБОТА, ДЕВЕДЕСЕТ И СЕДУМ ПРОЦЕНТИ ОД ЕВРОПСКАТА БИЗНИС ЗАЕДНИЦА
Како и да се гледа на образованието, квалитетното стручно образование, комбинирано со практична обука во реална работна средина e клучниот фактор за стекнување вештини и подготовка на младите за вклучување во работните процеси. Ако работите се гледаа...
16.10.2020,
ИЗВОЗ ВО ВРЕМЕ НА КОВИД-19
Светската трговија беше ставена пред нов предизвик изминатиот период, а глобалната пандемија дополнително се рефлектираше врз работењето на извозно ориентираните компании, нарушувајќи ги годишните планови на компаниите и присуството на трети пазари.П...
16.10.2020,
Одржан „онлајн“ семинар во организација на Стопанската комора на Македонија на тема: ВРШЕЊЕ ВИДЕО НАДЗОР СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ИСТИОТ
Видео надзорот станува се’ поприсутен во секоја организација. Опремата што се користи за мониторирање и надзор е лесно достапна и се’ пософистицирана, софтверите овозможуваат покомплексна обработка на податоци, а технологијата што се користи резултир...
<<  <  1    >  >> 


Контакт лице: м-р Наташа Јаневска
самостоен советник во Стопанска комора на Македонија
Телефон: ++ 389 2 3244045, M. 072 204 860
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: natasa.janevska@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015