27.01.2020, АКТУЕЛНО
ПОТРЕБНИ СЕ МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА ГРАДЕЖНИТЕ ПРОИЗВОДИ И НЕМЕТАЛИТЕ
Извозните перформанси, развојните можности и потенцијали за извозна диверзификација во доменот на индустријата на градежни материјали и неметалите беа предмет на дискусија на седницата на Здружението на градежништвото, индустријата на градежни матери...
27.01.2020, АКТУЕЛНО
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО НАЈГОЛЕМА КОРИСТ ОД КОСОВСКАТА ТАКСА НА СРПСКИОТ УВОЗ
Увозот на производи од Северна Македонија во Косово во минатата година е зголемен за околу 40 отсто, откако Приштина во ноември 2018 воведе такса од 100 отсто на увозот од Србија и Босна и Херцеговина, пишува во денешното издание „Коха диторе“.Според...
27.01.2020, АКТУЕЛНО
СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ГО ПРЕЗЕДЕ КОРМИЛОТО НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ЈАВНО-ПРИВАТЕН ДИЈАЛОГ
Во наредните шест месеци Стопанска комора на Македонија ќе го води претседателството на Платформата за јавно-приватен дијалог. Билјана Пеева Ѓуриќ ќе биде нов претседавач на Платформата откако заврши ротационото претседателство на Стопанска комора на...
27.01.2020, АКТУЕЛНО
ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЌЕ ИМААТ НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЗ БИЗНИСОТ
На редовната прес-конференција во Стопанската комора на Македонија, одржана на 27.01.2020 година, претседателот на Македонската асоцијација на рударството (МАР), Николајчо Николов, се осврна на ефектите врз бизнис-заедницата од предложените измени и ...
27.01.2020, АКТУЕЛНО
СО РАЗМЕНА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ДО ПОДОБРИ УСЛУГИ ЗА КОМПАНИИТЕ
Стопанската комора на Македонија и Бугарската трговско-индустриска комора, ќе работат на продлабочување на соработката во повеќе области од взаемен интерес на своите членки Во насока на продлабочување на соработката и иницирање нови форми на заеднич...