ВМРЕЖУВАЊЕ

ВМРЕЖУВАЊЕ НА КОМПАНИИТЕ ПО СИТЕ ОСНОВИ

Бранко Азески

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ НА КОМПАНИИТЕ

Јадранка Аризанковска

ДАНОЦИ И ЦАРИНИ

ДАНОЦИ, ЦАРИНИ И УСЛОВИ ЗА ВОДЕЊЕ БИЗНИС

м-р Анета Димовска

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ - ИНВЕСТИЦИЈА ВО БИЗНИСОТ

м-р Наташа Јаневска

➢ Уметничка ризница
"Непозната присутност", Васко Ташковски
"Композиција", Драгутин Аврамовски Гуте
"Македонски вез", Петар Попчев
"Девојче - циганче", Никола Мартиноски
"Мртва природа (Ваза со цвеќе)", З. Костовски
"По бањање", Томе Серафимовски
"Мементо на стариот охридски чун", Павле Георгиевски - Зуфа
"Пејзаж", Миливоје Новаковиќ - Кањош
"Мртва природа", Данчо Кал’чев
"Ирационална вистина", Тони Шулајковски

➢ Видео вести
ПАМЕТНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА КОНКУРЕНТНА ЕКОНОМИЈА
МАКЕДОНСКОТО ГРАДЕЖНИШТВО ИМА КАПАЦИТЕТ ДА БИДЕ РЕАЛИЗАТОР НА ГОЛЕМИ КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ
ОДРЖАНА РАБОТНА СРЕДБА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАДЕЖНИШТВОТО И РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
ПОГОЛЕМ ИЗВОЗ ОД ТУРИЗМОТ КАКО ПРЕДИЗВИК НА НОВОТО ВРЕМЕ
ЕКОНОМИЈАТА И ПРЕДВИДЛИВОСТА ВО ФОКУСОТ НА НОВАТА ВЛАДА


Во соработка со медиумите