17.10.2018 (Бизнис средби)
Marketplace Austrian food, Виена, Австрија. 17.10.2018

17.10.2018 (Семинар)
ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ НА ПЛАЌАЊЕТО НА РАБОТАТА СО ОСВРТ НА НОВИНИТЕ ВО ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАВСТВО

18.10.2018 (Семинар)
ЛОГИСТИКА ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА - НАБАВКА, СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ

19.10.2018 (Семинар)
СТЕКНУВАЊЕ БЕЗ ОСНОВ КАКО ПРАВНА ПОСЛЕДИЦА ОД РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОГОВОРИТЕ ОБЕЗБЕДЕНИ СО ЗАЛОЖНО ПРАВО

25.10.2018 (Семинар)
НАМАЛУВАЊЕ НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ОД БОЛЕДУВАЊЕ, ПРИЧИНИ ЗА КОНТИНУИРАНО ОТСУСТВО ОД РАБОТА

26.10.2018 (Семинар)
УПРАВНИ ПОСТАПКИ ПРЕДВИДЕНИ ВО ЗАКОН ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ, РОКОВИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ И ПРАВНА ЗАШТИТА

29.10.2018 (Семинар)
АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ, ВОДЕЊЕ ДЕЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

31.10.2018 (Семинар)
ЕФЕКТИВЕН ПРИСТАП И КОРИСНИ АЛАТКИ ВО СОВРЕМЕНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ПРОДАЖБА И ПРЕГОВАРАЊЕ

31.10.2018 (Семинар)
ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ЕСЈН И ЗАДОЛЖИТЕЛНО КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ЈАВНИ НАБАВКИ

31.10.2018 (Бизнис средби)
Match4Industry Business Matching Индустриски саем и бизнис средби -Коџаели, Р.Турција

07.11.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби ЈИЕ ИТ САМИТ 7-9 ноември 2018 Нови Сад, Србија

29.11.2018 (Конференција)
Меѓународна конференција за текстил и деловни средби

Бизнис-настани

29.05.2018 - 29.05.2018


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

Организација на логистичка поддршка, контрола на работните активности и планови, управување со call центри, телефонска продажба и cold calls, агентска продажба и унапредување на комуникациски канали


Еднодневен семинар:

Организација на логистичка поддршка, контрола на работните активности и планови, управување со call центри, телефонска продажба и cold calls, агентска продажба и унапредување на комуникациски канали
(Logistics and selling-power certified methodology, ERP-101, Modelling Front Man USA)

29 мај 2018 година (вторник)
9:30-15:30 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат
 

         Модерните процеси во логистиката, телефонската поддршка и унапредување на комуникацијата креираат потреба за обука за агентска продажба и комуникација, директно јавување на корисници, онлајн комуникација со потенцијални клиенти и техники за продажба на услуги преку интернет, користење на систем за корисничка поддршка, пишување на готови написи за вметнување во база на знаење и учење како професионално да се услужат клиенти. Потребите и желбите на потрошувачите прво мора да се оценат со цел да се понудат производите и услугите на најефикасен можен начин.

Целта на семинарот е да се разработат темите кои се однесуваат на:

• Организација на логистичка поддршка;
• Што очекуваат вашите клиенти и како тие сакаат да бидат послужени (преку истражување на клиентите: интервјуа, фокус групи и анкети);
• Мерење на однесувањето на купувачите;
• Што претставува квалитетна интеракција;
• Примери кои покажуваат одличен, просечен и лош квалитет на однесувањето;
• Континуирано мерење на резултати;
• Разбирање на однесувањето на потрошувачите и одржлив и долгорочен успех;
• Процесот на трговска размена – релација логистика и потрошувачки сегменти;
• Кои се факторите на дизајнирање кои влијаат врз процес на потрошувачка/купување;         
• Како до вистинско внимание на потрошувачите;
• Cold Call и двонасочна комуникација;
• Како продажбата е условена од стратегиското поставување на асортиман со одредена позиција;
• Што е примарно и секундарно позиционирање;
• Разбирањето на потрошувачите и ставот на продавачот кон потрошувачите;
• Потребите и желбите на потрошувачите во контекст на континуиран процес   на работење.

Програма на семинарот:


Организација на логистичка поддршка и телефонска продажба
• Активна потрошувачка на производот;
• Купувач наспроти потрошувач;
• Принцип на набљудување т.н. 360 ° и GPS алоцирање;
• Потреби на потрошувачите;
• Што ги мотивира потрошувачите да одат во одредена позиција на   малопродажба;
• Упатства според категорија на производи;
• Анализа на логистички процеси;
• Мотивација за повторување на процесот на купување;
• Разбирање на потребите и желбите на потрошувачите во сите фази на   купувањето;
• Процес на т.н. создавање на лојални потрошувачи.

Cold Calling техники и телефонска поддршка
• Ефективни техники на Cold Calling, совети и методи за продажба;
• Конкретен потенцијал во Cold Calling комуникацијата;
• Контролирање, стратешко, зајакнување;
• Менување на вашата перспектива и сукцесивни промени;
• Основни принципи: подготовка, вовед, прашање, објективност,   интерпретирање;
• Информирање и едукација;
• Останете во контакт - чувајте белешки;
• Успешен повик - пример за методологија;
• Резиме на методот на Cold Calling.

Однесување на потрошувачи, планирање на асортиман и канали на комуникција
• Какво е однесувањето на потрошувачите и зошто треба да се грижиме за тоа;
• Зошто однесувањето на потрошувачите е толку динамично и како последните   трендови влијаат на потрошувачите;
• Кој е системот на вредности и кои се реалните компоненти за реализација;
• Каква е перцепцијата на потрошувачите;
• Кои се факторите што влијаат на тоа што ќе биде разбрано од страна на   купувачите;
• Кои се специфичните карактеристики кои се испитуваат во истражувањето за однесувањето на потрошувачите;
• Кои се ставовите, каква е нивната функција и како потрошувачката култура влијае врз однесувањето;
• Какво влијание имаат потрошувачите од различни групи;
• Како потрошувачите донесуваат одлуки;
• Што е несоодветно однесување на потрошувачите и потрошувачката етика?


Целна група
Агенти за поддршка и продажба, front & back office поддршка, раководителите на секторите логистика, транспорт, малопродажба, големопродажба, набавка, вработените во компаниите задолжени за комуникација (телефонска комуникација), како и за сите заинтересирани субјекти чиј предмет на работење е поврзан со темите на семинарот, како и за сите оние кои во своите компании и институции сакаат да ги подобрат и да ги унапредат знаењата за логистика, организација и транспорт, cold calling, малопродажба, директна продажба, набавка, финансиска корелација помеѓу набавка и продажба.

Предавач:
- Михаил Китановски, интернационален бизнис и менаџмент консултант во 23 земји, со 22-годишно искуство за повеќе од 600 клиенти и воедно управител на „Д2ЕМ КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ - Скопје, www.d2emconsulting.com .

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручек и освежување и
- сертификат за присуство на семинарот.

Краен рок за пријавување: 23.5.2018 година.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Михајло Донев
Тел: ++ 389 2 3244067
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: mihajlo@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права