23.11.2017 (Саем)
"24. Интернационален саем во Тирана"- 23-26.11.2017 Тирана, Р. Албанија

28.11.2017 (Бизнис средби)
„INTERNATIONAL MACHINERY AND PLANT ENGINEERING FORUM 2017“

28.11.2017 (Семинар)
ДЕЛОВНИ АСИСТЕНТИ (АРХИВСКО И КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ) И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ ПРОТОК НА ДОКУМЕНТИ

29.11.2017 (Настан)
Симпозиум на тема:„Нови хоризонти во економската соработка меѓу Македонија и Турција„ - 29.11.2017

30.11.2017 (Семинар)
ДОГОВОРОТ ЗА ГРАДЕЊЕ И НАЈБИТНИТЕ НОРМАТИВНИ И ПРАКТИЧНИ ПРАШАЊА И ПРОБЛЕМИ ПОВРЗАНИ СО ГРАДБАТА - ПРЕДМЕТ НА ТРГОВСКИТЕ СПОРОВИ

30.11.2017 (Бизнис средби)
БИЗНИС ФОРУМ И ДЕЛОВНИ СРЕДБИ МЕЃУ СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ И ДОМАШНИТЕ КОМПАНИИ КОИ ИМААТ ПОТЕНЦИЈАЛ ДА СТАНАТ НИВНИ ДОБАВУВАЧИ

04.12.2017 (Семинар)
НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ ПОПИС НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА СО ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА УТВРДЕНА СО ПОПИСОТ

05.12.2017 (Семинар)
ИТ-КАТАСТРОФИ (DRP) И ФОРЕНЗИЧКА ИСТРАГА

11.12.2017 (Семинар)
ЕФИКАСНО РЕШАВАЊЕ НА КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ ВО ОДНОС НА ПОПЛАКИ/НЕЗАДОВОЛСТВО ОД КЛИЕНТИ И СООДВЕТНА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

12.12.2017 (Семинар)
ВОВЕД ВО ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА - Типови на транспорт и документи, царински регулативи, улоги во инернационалната логистика, стратегии и пресметки, паритети, складишнина и дистрибуција -

12.12.2017 (Тренинг обука)
ИНТЕРНИ ПРОВЕРУВАЧИ (АУДИТОРИ) НА ИНТЕГРИРАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18000:2007

14.12.2017 (Семинар)
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРЕНИНГ ЗА НАПРЕДЕН EXCEL – POWER QUERY

14.12.2017 (Конференција)
XVIII Меѓународен симпозиум на тема: УЛОГАТА НА СМЕТКОВОДСТВОТО И РЕВИЗИЈАТА ВО УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕКОНОМИЈА

18.12.2017 (Семинар)
ПРОФЕСИОНАЛЕН РИЗИК И ПРИНЦИПИ НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА КАЈ РАБОТНИЦИ ИЗЛОЖЕНИ НА АЗБЕСТ

20.12.2017 (Семинар)
РАЗРАБОТКА НА ДОГОВОРИТЕ НА АВТОНОМНАТА ТРГОВСКА ПРАКСА СО ОСВРТ НА ПРОБЛЕМИТЕ КОИ СЕ ЈАВУВААТ ВО СИТЕ ФАЗИ ОД НИВНОТО ПОСТОЕЊЕ

21.12.2017 (Семинар)
Откажување на договорот за вработување со отказ од страна на работникот и од страна на работодавачот - дозволеност и забрана на отказ

06.03.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби на Саемот „EcoBuild“ - Лондон, Велика Британија

Бизнис-настани

19.10.2017 - 20.10.2017


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

ДЕФИНИРАЊЕ НА ЦЕНОВНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА


Дводневен семинар на тема:

ДЕФИНИРАЊЕ НА ЦЕНОВНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА

19-20 октомври 2017 година (четврток-петок)
9:00-15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 4 на 5-ти кат
 

          Емпириското искуство покажува дека компаниите во недоволна мера обрнуваат внимание на формирањето и адекватната примена на ценовната стратегија и политика. Во фокусот на менаџментот се повеќе прашања поврзани со други елементи како: маркетинг микс, финансии и развој на производи, а многу помалку кон оптимизација на цената, иако ефектите на профитабилност се многу поголеми во однос на останатите активности.
          Глобалното истражување покажува дека зголемувањето на цената за 1% влијае на раст на профитот за 8%, додека зголемувањето на пазарниот удел за 1%, односно намалување на фиксните и варијабилни трошоци за 1% доведува до значајно помало зголемување на профитот: 4%, 4% и 3% респективно. За таа цел, Стопанската комора на Македонија на 19 и 20 октомври 2017 година организира дводневен семинар на тема: Дeфинирање на ценовната политика на претпријатијата.
          Адекватно поставување на ценовните стратегии во рамкитe на вкупната стратегија на компанијата е еден од најважните елементи за обезбедување долгорочна профитабилност.

ЦЕЛ НА СЕМИНАРОТ:

- Презентација на методолошката рамка за формирање адекватна ценовна политика на компанијата со цел зголемена профитабилност;
- Разбирање на улогата на трошоците во формулирањето на ценовната политика;
- Разбирање на улогата на вреднување на производот од страна на купувачот/потрошувачот во формирањето на ценовната политика;
- Разбирање на улогата на конкурентот во формирање на оптимална ценовна политика;
- Совладување на различни модели, методи и техники за формулирање ценовна политика и донесување на менаџерски одлуки;
- Примена на знаења при конкретни случаи од праксата.

ПРОГРАМА


1. ВОВЕД
- Значењето на ценовната политика и стратегија;
- Видови ценовни политики и стратегии;
- Однос на ценовната политика и стратегија во контекст на целосната стратегија на претпријатието;
- Три аспекти на согледување на ценовната политика и стратегија.

2. ТРОШКОВЕН АСПЕКТ НА СОГЛЕДУВАЊЕ НА ЦЕНОВНАТА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЈА
- Основен концепт;
- Основни методи на одредување на цената;
- Ценовна еластичност;
- Диференцијација на происводите и одредување цени за производни линии.

3. АСПЕКТ НА ВРЕДНОСТ НА ПОТРОШУВАЧОТ ЗА СОГЛЕДУВАЊЕ НА ЦЕНОВНАТА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЈА
- Вредност на потрошувачот и клучни двигатели;
- Диференцијација по сегменти на потрошувачи;
- Концепт „подготвеност за плаќање“
- Техники за следење и споредување на цените;
- Ценовна политика и стратегија заснована на вредности;
- Психолошки аспекти при одредувањето на цената.

4. АСПЕКТ НА ПАЗАРОТ И КОНКУРЕНЦИЈАТА ЗА СОГЛЕДУВАЊЕ НА ЦЕНОВНАТА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЈА
- Регулаторни елементи на ценовната политика;
- Конкурентстки пречки;
- Мапирање на вредности;
- Ценовни „војни“ и водење ценовна политика во конкурентстко опкружување;
- Одредување цена во текот на животниот циклус на производот.

Предавач:

- Александар Илиќ, магистар на економски науки при Универзитетот во Белград, извршен директор на консултантската компанија „Certus consaltung“ од Р.Србија со повеќе од 10-годишно работно искуство во приватниот и во јавниот сектор, консултант во областа на инвестиционо-финансиски и менаџмент услуги. Во своето професионално искуство ја вбројува и специјализацијата на тема „Pricing Optimization Strategy“ (Стратегија на ценовна оптимизација) при Универзитетот Вирџинија во САД.

Работен јазик: српски.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот. 

Последен рок за пријавување за семинарот: 17 октомври 2017 година.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Михајло Донев
Тел: ++ 389 2 3244067
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: mihajlo@mchamber.mk

Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права