Стопанска комора на Македонија - најбројната бизнис асоцијација во регионот
ПОРАКА ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ Постојани „граничници“, минимална плата, КИФ, „Македонија 2025“...
ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ МОЖНОСТИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОПАНСКАТА СОРАБОТКА МЕЃУ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И АВСТРИЈА Серијал: Компаративни анализи за економскиот напредок на нашите клучни трговски партнери Словенија, Австрија, Бугарија, Грција, Србија, Италија, Германија, Турција, Романија, Унгарија
Нови прописи ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН, ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ (*), ОБЈАВЕН ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 227 ОД 4 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Семинар, 15.11.2019
КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ ВО ПРОГРАМА ЗА ТАБЕЛАРНИ ПРЕСМЕТКИ (EXCEL 2016)
Семинар, 18.11.2019
УСОГЛАСУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ СО ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА УТВРДЕНА СО ПОПИС
Семинар, 19.11.2019
ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА И ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖБА ОД ОТВОРАЊЕ Е-ПРОДАВНИЦА, РАЗВОЈ И МАРКЕТИНГ ДО ПРОДАЖБА
Семинар, 21.11.2019
CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE – КАКО ДА СЕ ПРУЖИ ИЗВОНРЕДНА УСЛУГА
Семинар, 21.11.2019
УСПЕШНО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ И УЧЕСТВО НА ТЕНДЕРИ ПО НОВИ ПРАВИЛА – ПРВИЧНИ ИСКУСТВА, ПРЕДИЗВИЦИ И НАЈЧЕСТИ ГРЕШКИ
Семинар, 22.11.2019
МОТИВИРАЊЕ И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ГЕНИЈАЛНОСТА КАЈ ВРАБОТЕНИТЕ
Форум, 26.11.2019
МЕЃУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА МАШИНИ И ИНЖЕНЕРСТВО „ПРОЕКТИРАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈА И ПОСТРОЈКИ“
Семинар, 26.11.2019
ОСОБИНИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ПОСЕДУВА СЕКОЈА ЖЕНА ЛИДЕР
Семинар, 26.11.2019
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ
Семинар, 27.11.2019
ВЕШТИНИ НА ГОВОРНИШТВО И ЈАВЕН НАСТАП
Семинар, 29.11.2019
ВОСПОСТАВУВАЊЕ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Семинар, 29.11.2019
ПРАВА, ОБВРСКИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ИЗРЕКУВАЊЕ НА ГЛОБИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
Конференција, 04.12.2019
„Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија со цел подобрување на нивната соработка со странските инвеститори“
Успешни приказни ЗЕМЈИ СО НАЈГОЛЕМО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ РАСТОТ НА ГЛОБАЛНИОТ БДП СЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ

Семинар, 15.11.2019
КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ ВО ПРОГРАМА ЗА ТАБЕЛАРНИ ПРЕСМЕТКИ (EXCEL 2016)
Семинар, 18.11.2019
УСОГЛАСУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ СО ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА УТВРДЕНА СО ПОПИС
Семинар, 19.11.2019
ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА И ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖБА ОД ОТВОРАЊЕ Е-ПРОДАВНИЦА, РАЗВОЈ И МАРКЕТИНГ ДО ПРОДАЖБА
Семинар, 21.11.2019
CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE – КАКО ДА СЕ ПРУЖИ ИЗВОНРЕДНА УСЛУГА
Семинар, 21.11.2019
УСПЕШНО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ И УЧЕСТВО НА ТЕНДЕРИ ПО НОВИ ПРАВИЛА – ПРВИЧНИ ИСКУСТВА, ПРЕДИЗВИЦИ И НАЈЧЕСТИ ГРЕШКИ
Семинар, 22.11.2019
МОТИВИРАЊЕ И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ГЕНИЈАЛНОСТА КАЈ ВРАБОТЕНИТЕ
Форум, 26.11.2019
МЕЃУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА МАШИНИ И ИНЖЕНЕРСТВО „ПРОЕКТИРАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈА И ПОСТРОЈКИ“
Семинар, 26.11.2019
ОСОБИНИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ПОСЕДУВА СЕКОЈА ЖЕНА ЛИДЕР
Семинар, 26.11.2019
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ
Семинар, 27.11.2019
ВЕШТИНИ НА ГОВОРНИШТВО И ЈАВЕН НАСТАП
Семинар, 29.11.2019
ВОСПОСТАВУВАЊЕ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Семинар, 29.11.2019
ПРАВА, ОБВРСКИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ИЗРЕКУВАЊЕ НА ГЛОБИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
Конференција, 04.12.2019
„Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија со цел подобрување на нивната соработка со странските инвеститори“

МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ЗА БИЗНИС ...
МАСОВНАТА МИГРАЦИЈА И НЕДОСТИГОТ ...
БИЗНИС СРЕДБА НА МАКЕДОНСКИ И ЧЕШ ...
ЗАКОНСКИ ПРЕЧКИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ ...
ГРАДЕЖНИТЕ КОМПАНИИ УЧЕСНИЦИ НА П ...
Собранието ги усвои измените на З ...
АМБАСАДОРКАТА ГАЛОВЕЈ ВО ПОСЕТА Н ...
НБ ја задржа проекцијата за расто ...
НА ПАТОТ КОН УСПЕХОТ - ИДЕНТИФИКУ ...
ПРЕЗЕНТИРАНИ МОЖНОСТИТЕ И ПОВОЛНО ...
ДОСЛЕДНА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ГР ...
Годишна конференција на ЕЕН – Мре ...
РЕЦЕСИЈАТА ВО АВТОМОБИЛСКАТА ИНДУ ...
Благодарница за Стопанската комор ...
ЕМОЦИИ ВО ПРОДАЖБАТА ...
ПРИФАТЕН АПЕЛОТ НА СТОПАНСКАТА КО ...
И БИЗНИСОТ ВО КИЧЕВО ИМА ПРОБЛЕМ ...
„Баумер“ ја отвори новата фабрика ...
МИГРАЦИЈАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО - НАЈ ...
МАКЕДОНСКИ НАЦРТ-СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИ ...
СО КВАЛИТЕТНА ТУРИСТИЧКА ПОНУДА – ...
ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ЕВРОПСКАТА СТА ...
ПРОМОВИРАНА КАМПАЊА ЗА СТРУЧНОТО ...
КАДАРОТ ПРОБЛЕМ И ЗА ФИРМИТЕ ОД Р ...
ДРАКОНСКИ КАЗНИ ВО ЕВРОПСКАТА УНИ ...
ЕКОНОМСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАПАДЕ ...
СТОПАНСКА КОМОРА НА ИДНИНАТА ...
ЗЕМЈИ СО НАЈГОЛЕМО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ Р ...
НЕДОСТИГОТ ОД СТРУЧЕН КАДАР ПРОБЛ ...
ПОРАКА ОД ГРАДЕЖНИОТ СЕКТОР – КОМ ...
ПРОМОВИРАН КОНЦЕПТОТ НА ПАМЕТНИ Г ...
СЕ ПОЛНИ „ТУРСКИ ТЕК“ ...
ЗАСИЛЕНА ПОДДРШКА ЗА МЕТАЛУРГИЈАТ ...
ЗАКОНСКОТО РЕГУЛИРАЊЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ...
АЗЕСКИ: НИЕ СМЕ ДЕЛ ОД ЕВРОПСКОТО ...
САД воведоа царини за европски пр ...
„МОСТОВИ НА ТОЛЕРАНЦИЈА“ ЗА ОДРЖУ ...
ПЛАКЕТА ЗА БЛАГОДАРНОСТ И ДОЛГОГО ...
ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА МИНИМАЛНАТА ПЛАТ ...
МОДЕЛИ НА КРЕДИТИРАЊЕ НА ШПАРКАСЕ ...

Услуги на Комората