23.01.2019 (Семинар)
Еднодневен семинар: ИНТЕГРАЦИЈА НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕНАТА ОДГОВОРНОСТ НА КОМПАНИИТЕ

25.01.2019 (Семинар)
МАРКЕТИНГ ТРЕНДОВИ И АЛАТКИ ЗА 2019 ГОДИНА - КАКО ДА БИДЕТЕ ВО ЧЕКОР СО СВЕТСКИОТ НАПРЕДОК?

25.01.2019 (Повик)
LETTER OF INVITATION for all interested students, graduates etc., to obtain Internships in Macedonian SME’s, related to Activity V.3 “Developing specific custom industry projects in selected DSMEs”

29.01.2019 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ И ОПАСЕН ОТПАД, СОБИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ, ГОРЕЊЕ, КРИТИЧКИ ТОЧКИ И „CASE STUDY“

29.01.2019 (Семинар)
Задолжителни елементи на договорот за вработување, можност за измена на договорот за вработување во делот на плата, работни задачи, забрана за работа на работодавачот, заштита од мобинг преку инспекциски надзор

30.01.2019 (Тренинг обука)
ОБУКА И РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ –КРЕИРАЊЕ НА ДОДАДЕНА И УПОТРЕБЛИВА ВРЕДНОСТ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

30.01.2019 (Семинар)
ПРИСТАП ДО ФИНАНСИИ, ВЕШТИНИ И ОРГАНИЗАЦИЈА – ПРЕДУСЛОВ ЗА УСПЕШНА КОМПАНИЈА

31.01.2019 (Семинар)
ТЕЛЕФОНСКА ПРОДАЖБА (TELESALES)

31.01.2019 (Семинар)
Најнови измени на Законот за јавни набавки - НОВИ ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

01.02.2019 (Семинар)
Планирање, анализа, организација и реализација на работењето во писарница, преку управување со списите и актите во согласност со потребите на организацијата

14.02.2019 (Семинар)
Еднодневен семинар:DATA MINING КОНЦЕПТИ И ТЕХНИКИ КАКО ОСНОВА НА БИЗНИС АНАЛИЗА

19.02.2019 (Тренинг обука)
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

19.02.2019 (Тренинг обука)
Дводневна обука на тема:СТРАТЕГИСКО ПЛАНИРАЊЕ СО ПРИМЕНА НА SWOT МАТРИЦА И КАРТАТА НА ВРАМНОТЕЖЕНИ РЕЗУЛТАТИ (КВР)

21.02.2019 (Семинар)
Најнови измени на Законот за јавни набавки - НОВИ ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

26.02.2019 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ПРОИЗВОДСТВОТО

27.02.2019 (Тренинг обука)
ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА УСПЕШНОСТ ПРЕКУ ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА КОМУНИКАЦИЈА

03.03.2019 (Советување)
ГРАДЕЊЕ СИЛНИ ОРГАНИЗАЦИСКИ ТИМОВИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДИЗВИЦИ НА РАБОТНОТО МЕСТО

11.04.2019 (Бизнис средби)
Mеѓународни деловни средби за стартап, мали и средни компании од Источна Европа во Диселдорф, Германија

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

03.12.2018


Ставови  

Мој став: ЦЕФТА Е МРТВА, ДА ЖИВЕЕ ЦЕФТА!


Branko AzeskiБранко Азески, заменик претседател на Коморскиот Инвестициски Форум

Централноевропскиот договор за слободна трговија (ЦЕФТА) за голем дел од последните држави кои и` се приклучија на Европската унија служеше како предворје пред приклучувањето на Унијата, односно како своевидна генерална проба за единствениот пазар. Првобитниот ЦЕФТА-Договор е потпишан од земјите од Вишеградската група, односно Полска, Унгарија и Чехословачка, на 21 декември 1992 година во Краков, Полска, а истиот стапил на сила во јули 1994 година. За овие земји ЦЕФТА значеше златен билет за забрзан влез на единствениот пазар на ЕУ – овие земји не само што бележеа рапиден раст на меѓусебната размена во годините кои претходеа на пристапувањето на ЕУ, туку и создадоа цврста заедничка основа тој раст забрзано да продолжи и откако станаа членки на Унијата.

CEFTA

Регионот на Западен Балкан, за жал, не може да се пофали со идентичен скор. Иако за земјите од Западен Балкан се применува речиси 12 години, бројките покажуваат дека економските ефекти од овој договор се, во најмала мера, скромни, па дури и разочарувачки. Вкупниот обем на размена со земјите од ЦЕФТА-регионот учествувал со нашата вкупна размена со 20,5% во 2008 година, а во 2017 година се свел на само 10,56%, односно од вкупна размена во вредност  од 2,18 милијарди САД долари во 2008 година, во 2017 година вкупната размена со земјите од ЦЕФТА-регионот е сведена на 1,41 милијарди САД долари. При тоа, македонскиот извоз кон ЦЕФТА-земјите во 2008 година бил 1,41 милијарди САД долари (или скоро 35,5% од вкупниот извоз), додека во 2017 година кон земјите од ЦЕФТА-регионот бил реализиран извоз во вредност од само 671 милиони САД долари (односно вкупно 11,84% од вкупниот извоз).

Кога на ова ќе се придодаде околноста дека речиси секоја година откога членки на Договорот се земјите од Западен Балкан, решаваме „кризна ситуација“ каде некоја земја решава да воведе вонредни трговски мерки, од само за неа јасни и оправдани причини, станува јасно зошто треба да го покренеме прашањето за неговото преиспитување. Двата косовски примера во изминатите неколку месеци се само дел од таа неславна практика на државите членки на ЦЕФТА прекуграничните политички прашања да се обидуваат да ги решаваат со економски мерки – пред тоа, такви примери имаа и Србија и Босна и Херцеговина, па дури и Македонија. Но, во таквите ситуации никој не добива – а загубата е заедничка за економијата на сите земји од Западен Балкан. Без инструменти и механизми да се осигурува неговата доследна примена во секој момент, сé додека треба да се применува во вакво општествено-политичко милје како што е регионот на Западен Балкан, ЦЕФТА-Договорот е мртов.

П.С. ЦЕФТА е најдобрата потврда дека државите од Западен Балкан сé уште не се подготвени за влез во ЕУ. Тоа ќе е позитивен сигнал уште еднаш да се обидеме да ги надминеме балканските недозреаности и со помош на ЦЕФТА ДА НАПРАВИМЕ ЧЕКОР НАПРЕД.
 

 CEFTA 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права