Argjend anëtarët mbrojtës

PROMOCION

 
  

 

Sakta, ne kohe, QUICK DHE CILESISE INFORMACIONI DHE Key SHERBIMI PER biznes i fuqishem"

Oda Ekonomike e Maqedonise, ne perpjekjet e saj per te zgjeruar gamen e sherbimeve per anetaret e saj, te cilat si dhomat e tjera me anetaresi vullnetare ne vendet e zhvilluara evropiane perendimore, per disa vjet, eshte praktikuar edhe Projekte:
Patronazh NE ODEN EKONOMIKE TE MAQEDONISE

Qellimi i ketij projekti eshte te ofroje per anetaret, ne pakete, shume lloje te sherbimeve qe do te perdoren vazhdimisht per nje periudhe me te gjate kohore, dhe njekohesisht duke vene ne dispozicion te anetareve Dhoma e personelit ne dispozicion dhe infrastruktures teknike e Dhomes per zhvillimin dhe permiresimin e biznesit te tyre.

Per kete qellim, Oda Ekonomike e Maqedonise duke ecur ne hap me ndryshimet globale ekonomike dhe krizes globale gjate 2010 dhe 2011, bere zgjerimin, si ne cilesi dhe ne sasi te sherbimeve te perfshira ne patronazh, qe synon cushioning e ndikimit negativ mbi biznesin si pasoja te imponuara mbi ta.

E gjithe kjo rezultoi me hyrjen e kompanive te reja ne familjen e Anetaret mbrojtes ne Oden ekonomike te Maqedonise i cili ka gjetur interesin e tyre te biznesit, si dhe perfshirjen ne aktivitetet e Odes kane per qellim permiresimin e klimes se biznesit ne ekonomi.

Ne varesi te aktivitetit tuaj, duhet, dinamiken e aktiviteteve, mbeshtetjes logjistike, marketing, promovim, ne shpresojme se keto lloje te patronazhit vecanerisht do te ndihmoje per drejtimin e duhur te levizje tuaj te biznesitKontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Sasho Despotoski
tel: ++ 389 2 3244089
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: saso@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara