23.01.2019 (Семинар)
Еднодневен семинар: ИНТЕГРАЦИЈА НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕНАТА ОДГОВОРНОСТ НА КОМПАНИИТЕ

25.01.2019 (Семинар)
МАРКЕТИНГ ТРЕНДОВИ И АЛАТКИ ЗА 2019 ГОДИНА - КАКО ДА БИДЕТЕ ВО ЧЕКОР СО СВЕТСКИОТ НАПРЕДОК?

25.01.2019 (Повик)
LETTER OF INVITATION for all interested students, graduates etc., to obtain Internships in Macedonian SME’s, related to Activity V.3 “Developing specific custom industry projects in selected DSMEs”

29.01.2019 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ И ОПАСЕН ОТПАД, СОБИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ, ГОРЕЊЕ, КРИТИЧКИ ТОЧКИ И „CASE STUDY“

29.01.2019 (Семинар)
Задолжителни елементи на договорот за вработување, можност за измена на договорот за вработување во делот на плата, работни задачи, забрана за работа на работодавачот, заштита од мобинг преку инспекциски надзор

30.01.2019 (Тренинг обука)
ОБУКА И РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ –КРЕИРАЊЕ НА ДОДАДЕНА И УПОТРЕБЛИВА ВРЕДНОСТ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

30.01.2019 (Семинар)
ПРИСТАП ДО ФИНАНСИИ, ВЕШТИНИ И ОРГАНИЗАЦИЈА – ПРЕДУСЛОВ ЗА УСПЕШНА КОМПАНИЈА

31.01.2019 (Семинар)
ТЕЛЕФОНСКА ПРОДАЖБА (TELESALES)

31.01.2019 (Семинар)
Најнови измени на Законот за јавни набавки - НОВИ ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

01.02.2019 (Семинар)
Планирање, анализа, организација и реализација на работењето во писарница, преку управување со списите и актите во согласност со потребите на организацијата

14.02.2019 (Семинар)
Еднодневен семинар:DATA MINING КОНЦЕПТИ И ТЕХНИКИ КАКО ОСНОВА НА БИЗНИС АНАЛИЗА

19.02.2019 (Тренинг обука)
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

19.02.2019 (Тренинг обука)
Дводневна обука на тема:СТРАТЕГИСКО ПЛАНИРАЊЕ СО ПРИМЕНА НА SWOT МАТРИЦА И КАРТАТА НА ВРАМНОТЕЖЕНИ РЕЗУЛТАТИ (КВР)

21.02.2019 (Семинар)
Најнови измени на Законот за јавни набавки - НОВИ ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

26.02.2019 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ПРОИЗВОДСТВОТО

27.02.2019 (Тренинг обука)
ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА УСПЕШНОСТ ПРЕКУ ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА КОМУНИКАЦИЈА

03.03.2019 (Советување)
ГРАДЕЊЕ СИЛНИ ОРГАНИЗАЦИСКИ ТИМОВИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДИЗВИЦИ НА РАБОТНОТО МЕСТО

11.04.2019 (Бизнис средби)
Mеѓународни деловни средби за стартап, мали и средни компании од Источна Европа во Диселдорф, Германија

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

28.06.2018


Ставови  

СООДВЕТНО ПЛАНИРАНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ, ЗА ДОЛГОРОЧЕН РАСТ НА ЕКОНОМИЈАТА


Градежништвото како сектор – двигател на македонската економија од којшто зависат околу дваесетина други стопански гранки, во изминатите години го даваше импулсот за остварување на растот на домашната економија. Меѓутоа, намалената активност на градежните компании во 2017 година доведе до пад на учеството на градежниот сектор во бруто домашниот производ (БДП) за 17,3 %. Ваквиот тренд со уште позасилено темпо продолжи и во првото тримесечје од 2018 година, кога споредено со истиот период лани, учеството на градежништвото во БДП забележа пад од 37,2%. Воедно и во самата структура на бруто-домашниот производ, градежништвото во 2017 година (учество од 6,17% во БДП) е намалено за 1,23 процентни поени во однос на 2016 година (учество од 7,45% во БДП), додека за првиот квартал на 2018 година наспроти истиот период лани намалувањето изнесува 2,25 процентни поени. Очекувано, забавеното темпо на градежништвото се одрази и врз вкупно остварениот бруто-домашен производ (БДП) на државата кој за првото тримесечје на 2018 година забележа раст од само 0,1%.

Падот најмногу се почувствува во делот на нискоградбата, каде изведените градежни работи во првиот квартал од 2018 година, во однос на истиот период лани бележат намалување од 68,4 %. Во овој период забележано е намалување и на бројот на издадени одобренија за градење за 40,3%, додека во однос на предвидената вредност на објектите намалувањето изнесува 82,42 %.

Негативните показатели во најголем дел се должат на застојот во реализацијата на капиталните проекти, пред сé на изградбата на патните делници Кичево – Охрид, експресниот пат Градско – Прилеп и гасоводната линија Неготино – Битола во кои се ангажирани голем дел од градежните компании. Запирањето на проектите доведе и до ниско ниво на реализација на капиталните инвестиции предвидени во државниот буџет, при што реализацијата за првите четири месеци изнесува само 11 % од предвиденото. Дополнително, причина за падот во нискоградбата и ниското ниво на реализација, беа и лошите временски услови, кои резултираа со нецелосна искористеност на потенцијалот на градежните компании и мал број на остварени работни часови, особено во Источниот регион.

Паралелно, активно се работи на реконструкцијата на патот Кочани – Делчево, како и на изградбата на патиштата, Демир Капија – Неготино, Свети Николе - Штип, Штип – Радовиш и Ранковце – Крива Паланка. Овие градежни активности, но и најавите за деблокирање на застоите за изградба на големите инфраструктурни проекти автопатот Кичево – Охрид и експресниот пат Градско – Прилеп, навестуваат дека може да се очекуваат подобри резултати во идниот период, бидејќи сите заедно повлекуваат сериозен ангажман на градежната оператива. Изградбата на транспортната инфраструктура која е од меѓународно значење, ќе ги придвижи во позитивна насока и другите сектори, на начин што ќе го олесни транспортот на стоки и услуги и поврзувањето на нашата држава со земјите од регионот и Европа.

Искуството, покажува дека без големи и соодветно планирани инфраструктурни проекти неможе да се креира долгорочен тренд на раст на економијата. Во спротивно, секое остранување на пропустите направени при проектирањето, ќе значи дополнително трошење на време и финансиски средства, кои неминовно се одразуваат врз градежниот сектор и економијата во целост.

М-р Нена Николовска
Стопанска комора на Македонија 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права